O czym warto pamiętać przy planowaniu automatyki domowej z Fibaro

systemy inteligentnego domu iside

O czym warto pamiętać przy planowaniu automatyki domowej z Fibaro

Zanim zaczniemy zakpy warto spędzić trochę czasu na planowaniu automatyki domowej. Dzięki temu unikniemy pomyłek i rozczarowań co pozwoli nam zancznie obniżyć koszty.

Wybór włączników – monostabilny czy bistabilny

Łącznik bistabilny zwiera lub rozwiera obwód elektryczny w zależności od pozycji klawisza. Tego typu włączniki są najczęściej spotykanymi włącznikami w naszych domach. Włącznik bistabilny jest wspierany przez moduły Fibaro ale równoległe wykorzystywanie sterowania modułami przez oprogramowanie powoduje, że jego pozycja często będzie niespójna ze stanem faktycznym (pozycja włączony lub wyłączony) do którego przywykliśmy w standardowych instalacjach.

Łącznik monostabilny często nazywany włącznikiem zwiernym lub dzwonkowym zwiera obwód tylko w momencie jego wciśnięcie po czym wraca do oryginalnej pozycji rozwierając obwód. Taki włącznik wymaga modułów automatyki domowej i nie pozwoli na normalne sterowanie oświetleniem bez takiego modułu.

Moduły fibaro pozwalają na wyzwalanie scen po jednym, dwóch lub trzech zwarciach przełącznika lub jego przytrzymaniu. W takiej sytuacji zdecydowanie prostszym i przyjaznym rozwiązaniem będzie wykorzystanie włączników monostabilnych, które umożliwią nam efektywne i proste uruchomienie scen dla pojedynczego, podwójnego lub potrójnego zwarcia obwodu. Włącznik monostabilny w odróżnieniu do włącznika bistabilnego pozwoli nam również obsłużyć scenę związaną z przytrzymaniem klawisza, czego nie obsłużymy już na włączniku bistabilnym.

 

Sterowanie oświetleniem Single Switch vs Double Switch

Single Switch może sterować jednym urządzeniem elektronicznym przy obciążeniu rezystencyjnym 8A (standard IEC) i 6.5A (standard UL).

Double Switch może sterować dwoma urządzeniami elektronicznymi przy obciążeniu rezystencyjnym 6.5A na kanał, 10A łącznie (standard IEC) i 6A na kanał, 9.5A łącznie (standard UL).

Warto zweryfikować obciążenie naszych urządzeń w celu optymalizacji kosztów. W większości przypadków możliwe będzie zastosowanie modułu „Double Switch”, który będzie optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia kosztów i zmniejszy nam je z perspektywy modułów o połowę.

Nawet jeśli planujemy sterowanie pojedynczym urządzeniem elektronicznym warto zastosować podwójny włączniki i moduł Double Switch, gdzie drugi klawisz może nam posłużyć do wyzwalania scen.

Sterowanie urządzeniem elektronicznym vs sceny (Single, Double Switch)

Warto pamiętać, że uruchomienie sceny przypisanej do danego zdarzenia dla przykładu pojedyncze czy potrójne zwarcie to również odbiór standardowego sygnału typu zwarcie. Jeśli więc mamy na naszym module Single/Double Switch podłączony odbiór w postaci przykładowo oświetlenia w salonie to po uruchomieniu sceny (dla przykładu otwórz bramę garażową) zostanie również wysłany sygnał zmieniający stan naszego oświetlenia w salonie. Tego typu konfiguracje wymagają odpowiedniego zaprojektowania, abyśmy uniknęli niespodzianek w trakcie budowania scen.

Standard włączników i odpowiednie ramki

Poza standardowymi włącznikami w naszym domu mogą pojawić się dodatkowe urządzenia, które również chcielibyśmy zainstalować w tej samej ramce. Warto zwrócić uwagę jaki standard włączników i ramek wybrać, aby pasowały do naszych pozostałych urządzeń np.: termostatów.

Włączniki krzyżowe

Przy rozbudowanych instalacjach z włącznikami krzyżowymi warto zastosować eliminatory rozbłysków przy modułach Fibaro w celu zagwarantowania ich poprawnego działania.

Udostępnij ten wpis


Właśnie dodałeś ten produkt do koszyka: