Integracja systemu alarmowego Satel z centralą Fibaro Home Center 3

instalacja alarmu satel

Integracja systemu alarmowego Satel z centralą Fibaro Home Center 3

Integracja systemu alarmowego Satel z centralą Fibaro pozwoli nam na rozszerzenie systemu o nowe możliwoścu.

Zainstalowany w naszym domu lub mieszkaniu system alarmowy Satel Integra może być doskonałym rozszerzeniem systemu Fibaro. Zainstalowane elementy systemu alarmowego czy skonfigurowane w centrali Satel makra możemy łatwo integrować z posiadaną już automatyką. Całość integracji działa bardzo sprawnie. Połączenie obu systemów daje nam również opcję pojedynczego punktu kontroli i uproszczone zarządzanie.

Do poprawnego ustawienia naszej integracji niezbędna będzie odpowiednia konfiguracja centrali Satel Integra oraz centrali Fibaro Home Center. W naszym przypadku będziemy bazowali na najnowszej centrali Home Center 3. Integracja taka jest oczywiście możliwa w przypadku, kiedy nasza centrala Satel została wyposażona w ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus lub jego poprzednią generację ETHM-1.

Zacznijmy od konfiguracji systemu Satel:

Do konfiguracji centrali wykorzystujemy system DLOADX. Na początku wczytujemy ostatni plik z ustawieniami centrali (wczytają nam się ustawienia dotyczące komunikacji), a następnie w zależności od wcześniejszych ustawień wybieramy sposób połączenia. Najczęściej będzie to połączenie „COM” lub „TCP/IP: DLOADX ->ETHM”.

Po poprawnym połączeniu z centralą przechodzimy do sekcji „Struktura” i klikamy prawy przyciskiem myszy na „Partycja 1” w celu dodania nowej strefy o nazwie „Fibaro”.

Po poprawnym zdefiniowaniu nowej strefy „Fibaro” przechodzimy do sekcji „Dane wyjść” i definiujemy nowe wyjście zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

Po dodaniu wyjścia „Fibaro” w sekcji „Dane wyjść” przechodzimy do sekcji „Dane wejść”. Dla porządku i korelacji ustawień w „Dane wyjść” z ustawieniami w „Dane wejść” na poniższym zrzucie ekranu pokazaliśmy docelową konfigurację wyjść i powiązaną z nią konfigurację wejść.

Ostatnim krokiem w konfiguracji centrali Satel będzie zapisanie naszych zmian do centrali:

Do poprawnej konfiguracji centrali Fibaro Home Center 3 niezbędne będzie również odczytanie parametrów dla połączenia IP, które możemy znaleźć w sekcji Struktura->Manipulatory->ETM-1.

Istotny jest dla nas Adres IP serwera. W większości przypadków będziemy mieli tam adres prywatny klasy C rozpoczynający się od 192.168.xxx.xxx. Dodatkowo powinniśmy mieć zaznaczone pole „Integracja”. Port 7094 jest domyślnym portem wykorzystywanym do integracji.

Po zalogowaniu się do centrali Fibaro Home Center 3 musimy przejść do Sekcji Ustawień „Settings” następnie przechodzimy do Urządzeń „Devices” i dodajemy nowe urządzenie „Add device”.

Następnie wybieramy Inne Urządzenie „Other Device”.

Wybieramy sekcję Bezpieczeństwo „Security” i „Satel Alarm” zgodnie z poniższym zrzutem ekranu:

W urządzeniach „Devices” powinniśmy znaleźć nowo dodany Alarm Satel, gdzie w sekcji Zaawansowane „Advanced” dodajemy adres IP naszej centrali Satel, port IP do komunikacji oraz PIN użytkownika (PIN użytkownika systemu Satel, który ma odpowiednie interesujące nas uprawnienia do centrali Satel).

Po poprawnym zdefiniowaniu połączenia i zapisaniu zmian ostatnim krokiem będzie test połączenia i wczytanie konfiguracji Satel. Jeśli całośc integracji została poprawnie wykonana na naszej centrali powinny się pojawić między innymi nowe urządzenia w postaci czujek czy zdefiniowane na centrali Satel makra.

W kolejnym artykule pokażemy ciekawe przykłady na integrację obu systemów.

 

 

 

Udostępnij ten wpis


Właśnie dodałeś ten produkt do koszyka: