Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany luty 2, 2023.

Właścicielem tej witryny jest:

iSide Sp. z o. o.
02-765 Warszawa, Aleja Wilanowska 9A/72
Polska
Email: kontakt@iside.pl
Numer telefonu: (+48) 692 155 000
NIP: 9512554226

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w KRS na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego: 0001001252

1.2 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR):

Chcielibyśmy poinformować o możliwości składania skarg przez konsumentów na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, którą można znaleźć pod następującym adresem URL: ec.europa.eu/odr

Jesteśmy gotowi lub zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.